Uvjeti prodaje

 UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE PUZZLE-SHOP

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici puzzle-shop.com.hr je trgovačko društvo AIO j.d.o.o. (dalje u tekstu: Puzzle Shop). Puzzle Shop putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Internet trgovine Puzzle-Shop (dalje u tekstu: Puzzle-Shop). Korištenjem usluge Puzzle-Shopa i svih pridruženih stranica i servisa na puzzle-shop.com.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Puzzle-Shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Puzzle Shop-a.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Puzzle-Shopa je AIOp j.d.o.o., Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija, OIB: 66605913459.

Korisnike upućujemo da se prije kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Puzzle Shop pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Puzzle Shop pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod-stranica koje su sastavni dio Puzzle-Shopa u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Puzzle Shop pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Puzzle-Shopa u svako doba, bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta i/ili Uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Puzzle-Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Puzzle-Shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Puzzle Shop ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

2. UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu Puzzle Shop-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Puzzle Shop-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Puzzle-Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i/ili bez njega te interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Puzzle Shop-a na jedan od slijedećih načina:

  • dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Puzzle-Shopa
  • dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Puzzle-Shopa
  • dovršenjem narudžbe putem bilo koje e-pošte u vlasništvu Puzzle Shop-a
  • dovršenjem narudžbe putem bilo kojeg telefonskog broja u vlasništvu Puzzle Shop-a

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan dostaviti valjanu adresu e-pošte, odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti sve ostale tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati svoju sigurnosnu lozinku i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Puzzle Shop zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošač je u mogućnosti jednostrano raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 (četrnaest) dana od isporuke proizvoda uz predočenje originalnog računa, u skladu s niže navedenim uvjetima.

Iznimno, kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora koji se odnosi na:

  • pružanje usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka u kojem je kupac imao pravo tražiti raskid ugovora
  • prodaju proizvoda izrađenih na temelju kupčeve specifikacije i/ili proizvoda izrađenih isključivo za kupca
  • prodaju proizvoda koji se ne mogu vratiti u izvornu tvorničku ambalažu/oblik, odnosno u izvorni oblik za daljnju prodaju

Kupac je, u slučaju raskida, dužan izvršiti povrat proizvoda o svom trošku s time da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u protivnom kupac gubi pravo na raskid. Kupac proizvod može vratiti isključivo poštom na adresu: AIO j.d.o.o. Puzzle-Shop, Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija

Raskid ugovora obavezno mora biti izjavljen u pisanoj formi i to putem obrasca za jednostrani raskid uz navođenje broja računa i opis kupljenog proizvoda ili usluge te potpisan od strane kupca i upućen poštom na adresu: AIO j.d.o.o. Puzzle-Shop, Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija te se kao dan raskida smatra dan kada je Puzzle Shop zaprimio vraćeni proizvod. Uplaćeni novac Puzzle Shop vraća kupcu isključivo na bankovni račun u roku od 14 dana od zaprimljene obavijesti o raskidu ugovora.

Molimo da nas prije raskida kontaktirate putem e-pošte: complains(at)puzzle-shop.com.hr kako bismo Vam objasnili postupak vraćanja proizvoda.

Ovi Uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača od dana kada su objavljeni na stranicama puzzle-shop.com.hr.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupovinu prije zaključenja narudžbe no mogu biti vidljivi još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupovine temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu e-pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene PDV se ne obračunava temeljem članka 90 Zakona o PDV-u, budući da obveznik nije u sustavu PDV-a.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje e-pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info(at)puzzle-shop.com.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas kontaktirajte na: info(at)puzzle-shop.com.hr i pomoći ćemo Vam izvršiti narudžbu ili ćemo istu izvršiti u Vaše ime.

Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupovine proizvoda i iznos je vidljiv u trećem koraku dovršetka kupovine nazvan Način dostave. U PREGLEDU KOŠARICE iznos dostave može se odmah vidjeti/odabrati tako što se odabere u donjem desnom kutu IZRAČUNAJ. NIJE potrebno unositi podatke o županiji ili Poštanski broj budući da je poštarina jedinstvena za cijelu Hrvatsku, već samo je potrebno odabrati gumb IZRAČUNAVANJE STOPE. Nakon toga sustav će Vam dozvoliti da odaberete željeni način dostave i obavijestiti Vas o iznosu poštarine.

Za iznos narudžbe iznad 500,00 kn trošak economy dostave snosi Puzzle-Shop.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1 do 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

Trošak dostave možete potražiti na stanici Način dostave.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odmah obavijesti kurirsku službu kao i Puzzle-Shop o tome. Kupac je dužan sačuvati oštećeni proizvod zajedno sa ambalažom sve dok Puzzle-Shop ne obavijesti kupca o daljnjem tijeku postupka.

Kontaktirati nas možete na: complains(at)puzzle-shop.com.hr ili putem obrasca na našim stranicama.

Sukladno članku 10 stavka 3 ZZP (NN 79/07,125/07, 79/09 i 89/09,133/09, 78/12, 56/13 i 41/14,110/15), Puzzle-Shop Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu kao i reklamacije vezane za nedostatke proizvoda možete se putem evidencije koja se nalazi u našem operativnom uredu ili izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

  • on-line obrasca na našim web stranicama
  • e-pošte: complains(at)puzzle-shop.com.hr
  • na adresu: AIO j.d.o.o. Puzzle-Shop, Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora, zamjena proizvoda ili povrat uplaćenog iznosa. U svim navedenim slučajevima, kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda koji mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u original tvornički zapakiranoj ambalaži, uz predočenje originalnog računa. U protivnom reklamacija se neće uvažiti. Proizvod se može vratiti isključivo poštom na adresu: AIO j.d.o.o. Puzzle-Shop, Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Puzzle-Shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Puzzle-Shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Regulativom EU od 15. 2. 2016. diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupovinu biti će moguće riješiti putem platforme o kojoj možete pročitati i pristupiti ovdje.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od slijedećih načina:

a) Plaćanje po ponudi. Za sve proizvode iz ponude Puzzle-Shopa postoji opcija plaćanja po ponudi kako bi se smanjio trošak dostave. No za određene proizvode (puzzle veće od 6.000 komada) nužno je izvršiti plaćanje po ponudi. U protivnom kupovinu nije moguće izvršiti. Nakon potvrde narudžbe, Puzzle-Shop će proslijediti ponudu za plaćanje putem e-pošte. Nakon primitka uplate na žiro-račun Puzzle Shop-a u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

Ponudu se može platiti putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja

Ponuda za plaćanje vrijedi koliko je istaknuto na istoj ili u slučajevima kada nije istaknuto onda vrijedi 5 (pet) radnih dana, a nakon isteka roka plaćanja ukoliko ponuda nije plaćena, Ugovor se automatski raskida te time i poništava narudžba.

 

b) Plaćanje pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen na računu koji uključuje i trošak dostave. Neke kurirske službe posebno naplaćuju proviziju za otkup kupcima koji žele platiti pouzećem što nije nikako povezano s Puzzle Shop-om i na što Puzzle Shop ne može utjecati. Točan iznos provizije kurirske službe napisan je na stranici Načini dostave ili na stranicama kurirske službe.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPOVINI

Puzzle-Shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Puzzle-Shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj, OIB, datum rođenja ili adresa e-pošte.

Puzzle-Shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Puzzle-Shopa. Puzzle-Shop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Puzzle-Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Puzzle-Shop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Puzzle-Shop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja svojih korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Puzzle-Shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

4. KOMUNIKACIJA PUZZLE-SHOPA S KORISNICIMA

Kupovinom ili registracijom na stranicama puzzle-shop.com.hr dajete suglasnost da Vas Puzzle Shop svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte, adrese ili telefonskog broja obavještavati o promjenama, popustima, akcijama ili proizvodima. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

Ovi Uvjeti objavljeni su dana 16.01.2017. na www.puzzle-shop.com.hr

Zadnja izmjena: 17.04.2020.