Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE www.puzzle-shop.com.hr

 

PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.puzzle-shop.com.hr je u vlasništvu trgovačkog društva AIO j.d.o.o. (dalje u tekstu: Puzzle Shop). Puzzle Shop omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.puzzle-shop.com.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Internet trgovine Puzzle-Shop (dalje u tekstu: Puzzle-Shop) i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni puzzle-shop.com.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene puzzle-shop.com.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Puzzle-Shopa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Puzzle-Shopa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Puzzle-Shopa ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice ne postupanja u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

Puzzle Shop pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Puzzle Shop pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Puzzle-Shopa, u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Puzzle Shop pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Puzzle-Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Puzzle-Shopu te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Puzzle Shop nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Puzzle-Shopa te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Puzzle-Shopa.

Korištenjem sadržaja Puzzle-Shopa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

MEDIJSKE OBJAVE

Kupac ustupa pravo AIO j.d.o.o da u svrhu marketinških aktivnosti i promocije koristi fotografije izrađenih artikala bez posebne najave ili pisanog odobrenja, dok isto tako Kupac ima mogućnost zatražiti da se artikli izrađeni po njegovoj narudžbi ne objavljuju.

 

AUTORSKA PRAVA

Svi nazivi proizvoda i tvrtki proizvođača su zaštićeni te su vlasništvo njihovih nositelja.

Tvrtka AIO j.d.o.o. radi proizvode po narudžbi i želji kupca na temelju fotografija i ostalih materijala koje mu dostavi naručitelj te ne može znati tko polaže prava na vlasništvo fotografija, stoga, za svaku fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj koji podliježe zaštiti temeljem odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima isključivu odgovornost snosi naručitelj koji zahtijeva izradu takvog sadržaja, te povezano sa tim naručitelj snosi i sve posljedice i rizike ukoliko se ispostavi da je predmetni sadržaj autorsko pravo treće osobe koje podliježe zaštiti.

Ukoliko se kupac ne slaže s ovim uvjetima oko autorskih prava ili nije siguran polaže li autorska prava na dostavljeni sadržaj, molimo da u tom slučaju ne naručuje naše proizvode.

 

SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Puzzle-Shopu, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver Puzzle-Shop-a zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Puzzle-Shopa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Puzzle Shop-a.

Usluge Puzzle-Shopa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja Puzzle-Shopa, Puzzle Shop pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Puzzle-Shop.

Korištenje usluga Puzzle-Shopa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Puzzle-Shopa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Puzzle Shop ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

KORIŠTENJE STRANICA INTERNET TRGOVINE PUZZLE-SHOP

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Puzzle Shop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-poštu (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Puzzle Shop ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku osobu. Registracijom za usluge Puzzle-Shopa, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Puzzle-Shopa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam).

Za kršenje odredbi ovih Uvjeta, Puzzle Shop zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan unijeti ispravnu i važeću osobnu adresu e-pošte, odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti sve ostale tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Puzzle-Shopa.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

 

OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi Puzzle-Shop kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini na daljinu istiniti te prihvaća ove Uvjete te Uvjete prodaje.

 

Ovi Uvjeti objavljeni su dana 01.07.2014. na www.puzzle-shop.com.hr
 
Zadnja izmjena: 17.04.2020.